Trường THCS Phương Sơn được thành lập từ tháng 8/1959 sau này hợp nhất giữa cấp I và cấp II thành trường PTCS. Đến tháng 8/1992 được tách ra theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc tách trường PTCS thành trường TH và THCS. Hiện nay nhà trường đã có 44 CBGV-NV.  Đội đội ngũ CBGV-NV với 24 Đại học, 19 Cao đẳng, 1 trung cấp. Đội ngũ là những giáo viên có kinh nghiệm, cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện cho dạy và học.

 

 

 

 

 

        Trường THCS Phương Sơn được thành lập từ tháng 8/1959 sau này hợp nhất giữa cấp I và cấp II thành trường PTCS. Đến tháng 8/1992 được tách ra theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc tách trường PTCS thành trường TH và THCS.

         Hiện nay nhà trường đã có 44 CBGV-NV.  Đội đội ngũ CBGV-NV với 24 Đại học, 19 Cao đẳng, 1 trung cấp. Đội ngũ là những giáo viên có kinh nghiệm, cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện cho dạy và học. 

* Kết quả đạt được:

 

Học sinh:

Năm học

HS đạt giải cấp huyện

HS đạt giải cấp tỉnh

 

Văn hóa

TDTT

Các cuộc thi khác

Văn hóa

TDTT và các cuộc thi khác

Xếp thứ cấp huyện

2004-2005

18

06

 

02

02

 Đồng đội xếp thứ 5

2005-2006

22

05

01

01

 

 Đồng đội xếp thứ 4

2006-2007

30

07

08

 

01

 Đồng đội xếp thứ 2

2007-2008

19

12

07

02

01

 Đồng đội xếp thứ 2

2008-2009

43

09

01

 

 

 Đồng đội xếp thứ 3

2009 - 2010

46

11

5

03

02

Đồng đội xếp thứ 4

2010 - 2011

60

12

14

4

 

Đồng đội xếp thứ 4

Giáo viên:

Năm học

CSTĐ

GVG các cấp

LĐTT

Cấp tỉnh

Cấp cơ sở

Cấp tỉnh

Cấp cơ sở

Cấp trường

SL

%

2004-2005

 

02

02

06

22

32

86,5

2005-2006

 

04

03

09

20

33

89,9

2006-2007

01

02

03

07

20

33

78.6

2007-2008

 

05

03

06

18

28

70

2008-2009

01

04

01

07

25

33

78.6

2009 - 2010

01

04

01

10

24

 33

71,1 

2010 - 2011

 

01

 

14

22

 22

54,6 

 

- Những danh hiệu thi đua đã đạt được:

 

Năm học

Nhà trường

Công Đoàn

Danh hiệu đạt được

Cấp khen

Danh hiệu đạt được

Cấp khen

2004 - 2005

- Trường tiên tiến

- Trường đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua 5 năm ( 2000 - 2004 )

- UBND huyện

- UBND huyện

Vững mạnh xuất sắc

LĐLĐ huyện

2005 - 2006

- Trường tiên tiến

- UBND huyện

Vững mạnh xuất sắc

LĐLĐ tỉnh

2006 - 2007

- Nhà trường đạt TTLĐXS

- UBND Tỉnh

Vững mạnh xuất sắc

LĐLĐ tỉnh

2007 - 2008

- Nhà trường đạt TTLĐXS

- UBND Tỉnh

Vững mạnh xuất sắc

LĐLĐ tỉnh

2008 - 2009

- Nhà trường đạt TTLĐXS

- UBND Tỉnh

Vững mạnh xuất sắc

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2009 - 2010

- Nhà trường đạt TTLĐXS

Bộ GD&ĐT

Vững mạnh xuất sắc

Tổng LĐLĐ Việt Nam

2010 - 2011

- Trường tiên tiến

- UBND huyện

Vững mạnh xuất sắc

LĐLĐ tỉnh

         Cơ sở vật chất:

          Tích cực tham mưu với Đảng ủy, NĐND, UBND đầu tư xây dựng CSVC đảm bảo đủ các điều kiện về CSVC phục vụ cho công tác dạy và học. Năm 2006 nhà trường được UBND tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010. Hàng năm nhà trường tham mưu với Đảng ủy, NĐND, UBND tiếp tục củng cố cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia. Tháng 01/2012 nhà trường được UBND tỉnh công nhận Trường ddatj chuẩn quốc gia lần 2 giai đoạn  2012-2017.